Bản đồ thế giới Collins World Wall Laminated Map (new edition)

Tỷ lệ:
1:22 000 000; 1 cm đến 220 km; 1 inch đến 347 dặm

Kích thước:
1015 x 1380 mm (40 x 54 inch)

Giá bán:430.000đ Giá cũ:470.000đ

Tiết kiệm đến 40000 đ

Bản đồ thế giới Collins World Wall Laminated Map (new edition)

470.000 430.000